English Dansk

Stærke kompetencer indenfor
skibsdesign og skibsteknisk rådgivning

ShipCon er en rådgivende skibs-ingeniørvirksomhed, der tilbyder en bred vifte af services til den maritime branche indenfor skibsdesign og skibsteknisk rådgivning. Vores kompetencer dækker hele processen – og hele fartøjets levetid: Fra de første streger på papiret i designfasen – til konstruktion, vedligehold, reparation og ikke mindst ombygninger, der forlænger fartøjets levetid. Vores services omfatter desuden udarbejdelse af dokumentation, myndighedstegninger, sikkerhedsregulativer såvel som diverse godkendelser i henhold til lovgivningen.FREMTIDENS MODULÆRE FISKEFARTØJ